Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling!

Boksläpp

Under flera år har KSLA haft en kommitté för teknik i de gröna näringarna. Kommittén har arrangerat workshops om framtidens teknik i jord- och skogsbruk och om behovet av rådgivning och kompetensförsörjning på teknikområdet. Kommittén har verkat i en tid då förändringens vindar blåst inom skogs- och jordbruket. Inte minst teknikens utveckling har varit dramatisk.


Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling! Mer information
Mer information

 

I den slutrapport som presenteras här pekar kommittén på likheter och skillnader mellan jord- och skogsbruk vad gäller teknikutvecklingen och dess drivkrafter. Behovet av teknisk kunskap är stort men samtidigt har Sverige tappat flera inrättningar som tidigare utvecklade och spred kunskap om ny jordbruksteknik.

Vad bör då Sverige göra? Nya tag behövs för att hålla ställningarna i förhållande till andra länder. Fyra förslag diskuteras, men framför allt är syftet med denna publikation att stimulera till nationell dialog kring teknik för de gröna näringarna.

Varmt välkommen till KSLA för ett viktigt och intressant samtal om teknik, följt av bubblande förfriskningar och informellt mingel i vintermörkret. (Det går även att följa samtalet digitalt. Länken mejlas ut.)

Läs Kommitténs slutrapport ”Jag skulle aldrig våga flyga med en skördetröska” (KSLAT nr 3-2021).