Regionala livsmedelsstrategier


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

En kartläggning av regionala livsmedelsstrategier i Sverige

Denna rapport utgör en översikt och sammanfattning av de regionala livsmedelsstrategier som finns runt om i Sverige. Rapporten är skriven med utgångspunkt i att Sveriges regering har efterfrågat en nationell livsmedelsstrategi och en, i samband med detta, startad konkurrenskraftsutredning. Det finns ingen entydig definition av vad en livsmedelsstrategi är eller vad den bör innehålla. Vad kan de regionala livsmedelsstrategierna ge svar på? Genom att undersöka vilka som har, vilka som inte har och vilka som är på väg att skaffa samt få en överblick i vad de innehåller går det att få en värdefull insikt i hur ämnet hanteras på regional nivå. Detta kan sedan sättas i relation till utformningen av en nationell livsmedelsstrategi.

Initiativet till kartläggningen av nuläget gällande regionala livsmedelsstrategier togs av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Kommittén för Lönsam Uthållig Primärproduktion (LUPP). För arbetet svarade två agronomstudenter med inriktning landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Detta är deras rapport.

Författare: Elvira Forsström och Maria Jönsson
Information: Magnus Stark, 08-5454 7724, magnus.stark@ksla.se

Februari 2015