Remiss Begränsning av odling av genetiskt modifierade växter

KSLA har till Miljö- och energidepartementet lämnat synpunkter på Begränsning av odling av genetiskt modifierade växter, SOU 2016:22.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattningsvis anser KSLA att

  • Utredningens förslag inte bör implementeras. Det saknas tillräckliga motiv för att införa en möjlighet att förbjuda en odling som redan blivit godkänd i en prövning enligt EU:s omfattande regelverk för genetiskt modifierade växter.
  • Varken miljöpolitiska mål eller socioekonomiska skäl kan utnyttjas för att förbjuda odling i Sverige av genetiskt modifierade växter som är godkända av EU, eftersom dessa aspekter redan beaktas i EU:s regelverk.
  • Direktivet 2015/412 och arbetet i den aktuella utredningen visar på behovet av dialog mellan förespråkare för och motståndare till användning av växtbioteknik i växtförädlingen. KSLA:s dialogprojekt om Biotekniken i växtodlingen har visat att det finns förutsättningar att komma till konstruktiv dialog och samsyn i dessa frågor.

/…/

EU:s direktiv 2015/412 är ett misslyckat försök att hantera låsningarna i debatten om den moderna biotekniken och borde aldrig ha tillkommit. I stället behövs en saklig process i syfte att basera politiska ställningstaganden kring bioteknik på gedigna forskningsresultat för en riskvärdering av de nya växtsorternas egenskaper. En sådan syn på bioteknik i växtodlingen av yttersta vikt med tanke på de enorma utmaningar vi står inför när det gäller klimatförändringar, miljöpåverkan och folkhälsa kopplat till maten vi äter. Sverige kan göra en insats genom att inte utnyttja EU:s direktiv 2015/412 för en förändring av svensk lagstiftning, men i stället verka för en ändrad attityd till bioteknik på EU-nivå.