Världsomställning på tio år – KSLA Nytt & Noterat nr 3/4-2020

Hållbar samhällsomställning – vad innebär det att gå från ord till handling? Det var temat för ett webbinarium anordnat av KSLA:s utskott för forskningsfrågor den 17 november.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Webbinariet tog sin utgångspunkt i att FN nyligen har utnämnt 2020-talet till ”the Decade of Action”. Under de kommande tio åren ska hållbar samhällsomvandling, transformation, omsättas i praktiken, i enlighet med de 17 globala målen för håll­bar utveckling i Agenda 2030. Om det lyckas kommer det att innebära en radikal förändring av världen som vi känner den.

Det är egentligen inte forskningen och kunskapen som är problemet, utan hur dessa kopplar till ett samhällssammanhang med olika motstånd och möjligheter. Därför bör det skapas bättre utrymme för förändring, samverkan och experimenterande. De rådande stuprören mellan innovations-, miljö-, jordbruks-, och landsbygdspolitik och mellan olika sektorer behöver brytas upp. Såväl forskare som politiker och praktiker måste våga mer, tänka utanför boxen och skapa kontakter utanför de sammanhang de vanligen ingår i, var några av synpunkterna.

KSLA:s utskott för forskningsfrågor kommer att fortsätta diskussionen kring hur forskning och forskningspolitik kan bidra till samhällsförändring och om de gröna näringarnas roll i omställningen.

En inspelning av webbinariet finns här.