Hållbara livsmedelssystem måste tas på allvar – KSLA Nytt & Noterat nr 1-2021

Alla aktörer har betydelse för att göra livsmedelssystem mer hållbara, men först måste förutsättningarna finnas för att möjliggöra transformationen. Minskat matsvinn, cirkulära affärsmodeller och mer hållbarhet inom den offentliga sektorn är några saker som kan bidra till hållbara livsmedelssystem.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA, SIANI och Svenska FAO-kommittén samordnade en nationell dialog den 25:e januari, då representanter från varje sektor inom livsmedelsbranschen diskuterade hur det svenska och det globala livsmedelssystemet kan bli mer hållbart.

Förmiddagen fylldes av inspirerande föreläsningar med utgångspunkt i Svenska FAO-kommitténs rapport Hållbara livsmedelssystem – kunskap, innovation och samarbete. På eftermiddagen genomfördes en dialog med utvalda aktörer i förberedelse inför FN:s toppmöte om hållbara livsmedelssystem. Syftet med nationella dialoger inför toppmötet är att komma fram till hur länder kan bidra till hållbara transformationer på global nivå.

Sverige är det första landet som genomför en nationell dialog inför UN Food Systems Summit. Diskussionerna och föreläsningarna under dagen är ett tydligt exempel på styrkan och betydelsen av samverkan mellan aktörer i samhället. Genom samarbete, kunskapsutbyte och dialog gör vi dessa globala utmaningar mindre i storlek och mer överkomliga, för planetens, samhällets och näringslivets hälsa.

Inspelning från dialogmötet kan ses här.