Future Food Systems – the Role of Gene Edited Crops – KSLA Nytt & Noterat nr 3-2021

Många verktyg behövs för att trygga en hållbar matförsörjning. Fredagen den 15 oktober anordnade Växtnoden ett kombinerat seminarium och webbinarium med Annika Åhnberg som moderator. 20 personer deltog på KSLA och ett 70-tal följde webbsändningen. Seminariet hölls helt på engelska och det var ett drygt 20-tal anmälda deltagare från utlandet.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Bakgrunden till seminariet var de diskussioner som lett fram till den stora FN-konferens om framtidens livsmedelssystem, Food Systems Summit, som hölls i New York den 23 september.

Professor Pamela Ronald från UC Davis, USA, var huvudtalare vid seminariet. Hon konstaterade inledningsvis att vårt mål måste vara att öka hållbarheten för våra livsmedelssystem och fortsatte med att beskriva hur hennes forskning kan bidra till detta. Det exempel hon lyfte fram var att förstärka rissorters tolerans för att stå under vatten i översvämmade fält, där hon hade samarbetat med växtförädlare vid FN:s risinstitut IRRI. Det hade lett till att fattiga bönder i Bangladesh och nordöstra Indien nu kunde se fram mot mycket säkrare skördar. I denna växtförädling hade först en lämplig genkälla identifierats och sedan hade egenskapen överförts till anpassade sorter. Ingen genteknik hade använts men däremot genetisk analys och genmarkörer för att snabbt komma till målet.

Det pågår omkring 400 projekt runt om i världen som utnyttjar den nya Crispr-tekniken. Ett exempel handlade om resistens mot en allvarlig svampsjukdom på ris, ett annat om att stoppa brunfärgning av äpple för minskat matsvinn.

En inspelning från webbinariet finns här.