Aktuellt från KSLA nr 4-2022

Välkommen till årets sista nummer av Aktuellt från KSLA.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Innehåll i Aktuellt från KSLA
nr 4-2022:

  • Mark- och vattenanvändning från söder till norr – tre svenska perspektiv, akademisammankomst
  • Vad vi kan – och inte kan!, Fysiografiska sällskapets symposium
  • Morgondagens affärsmodeller inom jord- och skogsbruket, hybridseminarium
  • Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen, rundabordssamtal
  • Priser och belöningar 2023
  • Anslag – godkända slutrapporter
  • Aktiviteter på gång, utlysningar