Artikel av Maria Flinck med anledning av KSLA:s övertagande av Brøndegaardssamlingen 2003

Publicerad på Trädgårdshistoriskt forums webbsida 2003 (avskrift).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek har nyligen utökat sina samlingar med en stor etnobotanisk bok- och klippsamling förvärvad från Vagn J. Brøndegaard.

Etnobotaniker sysslar med studiet av de vilda och odlade växternas användning till mat, medicin, magi och högtidsdekorationer.