Enaforsholm förvaltningsplan sept 2016


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ann Norderhaug fick 2013 i uppdrag att skriva en förvaltningsplan för Enaforsholm fjällgård: ”Det är många, som med sin expertis har bidragit till arbetet med förvaltningsplanen och jag riktar ett stort tack till dem alla! Min förhoppning är, att förvaltningsplanen ska leda till att man i större grad ser de stora utvecklingsmöjligheterna för verksamheten, som ligger i landskapet på Enaforsholm! Jag hoppas också, att den ska leda till en mer ’helhetlig’ förvaltning av Enaforsholm fjällgård, så att egendomen kan vidareutvecklas i Bergstens anda och locka många nya besökare!”

Denna version är kompletterad med kartor över skötselområdena.