KSLA Nytt 1-2021

Årets första nummer handlar till stor del om hållbar livsmedelsförsörjning, nationellt och globalt.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ur innehållet:

Så bygger vi en robustare livsmedelskedja
Om livsmedelskedjans sårbarhet och behovet av att stärka livsmedelsförsörjningens motståndskraft mot externa chocker och kriser.

Rivstart för växtnoden
En plattform för att sprida kunskap om användning av ny, bättre och mer exakt teknik inom växtförädlingen.

Hållbara livsmedelssystem måste tas på allvar
Konsumentbeteende, proteinkällor och matsvinn. Nationell dialog om hur svenskt och globalt livsmedelssystem kan bli mer hållbart.

Vatten och mat i den perfekta stormen
Hunger är realitet som ökar. Men den egentliga utmaningen är att öka produktionen för en varierad och näringsriktig diet. Läs den rapport på ämnet som artikelförfattaren Jan Lundqvist m fl har skrivit och som FAO nu har publicerat.

Hur åstadkommer vi en långsiktigt hållbar utveckling?
Boken Sustainable Transformations tar sig an den gigantiska uppgiften att försöka spegla en process som berör samhällets alla funktioner.

Trädgårdsmässa på KSLA
Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, arrangerade årets yrkesseminarier i samarbete med Nordiska Trädgårdar och KSLA.

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden
belönar insatser för landsbygdens utveckling, Ursprungligen handlade det om att bromsa den svenska emigrationen.

Vad hade A. W. Bergsten och Ferdinand Boberg ihop?
Akademiens främste donator har en liten men dock koppling till förra sekelskiftets mest hyllade svenske arkitekt.

Och mer – trevlig läsning!
KSLA Nytt och Noterat publiceras endast digitalt.

Till bläddringsbar version (gratisapp, innehåller reklam)

KSLA Nytt och Noterat nr 1-2021 som lågupplöst pdf.

Om du vill ha KSLA Nytt och Noterat nr 1-2021 som en högupplöst pdf (ca 17 MB), skicka ett meddelande till akademien@ksla.se

Innehållet i KSLA Nytt och Noterat består främst av referat och liknande rörande akademiens seminarier och andra aktiviteter. De åsikter som framförs vid dessa seminarier är helt och hållet föredragshållarnas egna. Akademien kan inte hållas ansvarig för föredragshållares åsikter, formuleringar och uttalanden.