UNIK Utmaning 2016 – KSLAT nr 3-2017


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

En casetävling om konceptet Nordisk mat

Casetävlingen är en pedagogisk modell för att lösa problem, ofta på kort tid. Utmaningarna ska lösas i grupper sammansatta på ett sådant sätt att gruppmedlemmarnas kunskaper kompletterar varandra. En jury bedömer tävlingsbidragen och utser en vinnare.

Den 11–13 november 2016 hölls den andra upplagan av KSLA:s casetävling UNIK Utmaning. Tävlingen lockade 16 engagerade unga deltagare. Uppdraget var att utveckla ett attraktivt koncept för den mat som odlas, produceras och konsumeras i Norden. Konceptet skulle i första hand rikta sig till konsumenter, men kunde omfatta aktiviteter i andra delar av produktionskedjan. Här är de fem lagens olika lösningsförslag.

Du som hämtar och sparar den: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad i din Acrobat Reader.