SOLMED nr 78 Den gröna näringen under 200 år, del 1

Historia och utveckling.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Denna bok ingår i ett bokverk om två volymer som behandlar den gröna näringens utveckling, medaljer, belöningar under drygt 200 år. Volym ett är en historisk och ekonomisk beskrivning av de 30-tal sektorer som tillsammans utgör den gröna näringen. För varje sektor, exempelvis biodling, djursjukvård, får- och getskötsel, hunduppfödning, hästskötsel, jakt, naturvård, skogsindustrier samt trädgårds- och växtodling redovisas den historiska och ekonomiska utvecklingen. Viktiga drivkrafter som innovationer, rationaliseringar, förenings- och företagsbildning samt statliga stödinsatser under svåra tider redovisas i text och tabeller.

Utgiven med stöd av: A.W. Bergstens stiftelse, Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning, C.F. Lundströms stiftelse, Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungl. Patriotiska Sällskapet, Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur och Sven Svenssons stiftelse för numismatik.

Denna bok finns också att beställa hos vissa internetbokhandlare.