Vad får vi till mat imorgon?

Seminarium

Vad händer inom livsmedelsforskningen och livsmedelsstrategin?

• Kommer framtidens livsmedel att bidra till hälsa och livskvalitet?
• Kommer de att bygga på ny forskning och innovationer?
• Kommer de att vara miljömässigt hållbara?
• Kommer branschen att blomstra?

Det pågår många processer och aktiviteter kopplade till innovativ utveckling inom livsmedelsområdet i Sverige. Flera av dem har en bakgrund i arbetet med den nationella livsmedelsstrategi som antogs av Sveriges riksdag i juni 2017. Ett forskningsprogram med 50 miljoner SEK för perioden 2017–2019 har etablerats hos Formas. Även tillväxtverket och Vinnova finansierar initiativ inom området. Formas har  på uppdrag av regeringen bildat en nationell kommitté för livsmedelsforskning där berörda forskningsfinansiärer ingår.

Inom livsmedelsbranschen pågår utvecklingen av branschens samverkansarena för mat och hälsa. Inom akademin och institutssektorn har Food Science Sweden fått en nystart och flera andra projekt har startats.

Alla dessa initiativ syftar till att utveckla den svenska livsmedelsproduktionen till att bli hållbar och konkurrenskraftig i alla avseenden. En blomstrande bransch ska erbjuda attraktiva, hälsosamma produkter för hemmamarknad och export.

Det kokar verkligen i forsknings- och innovationsgrytan och med så många kockar finns ett stort behov av helhetsöverblick. Seminariet avser att möta detta behov och att ge inspiration och inspel till de pågående processerna. Är vi på rätt väg med de pågående processerna? Kan vi göra ännu mer?

Seminariet är ett samarrangemang mellan Kommittén för livsmedelsproduktionens värdekedja vid KSLA och Nationalkommittén för nutrition och livsmedelsvetenskap vid KVA.

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.

 

 


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…