Forskningsresultat om skog är inte alltid evidens

Webinar

Vetenskapens integritet skadas av okritiska medier och myndigheter. Ett seminarium som ifrågasätter hur forskningsresultat ibland används.


Forskningsresultat om skog är inte alltid evidens Mer information

Vi inleder Nobelveckan med ett seminarium som ifrågasätter hur forskningsresultat ibland används. Det kan synas märkligt i en tid som värderar vetenskap högt och håller som nödvändigt att basera policybeslut på bästa tillgängliga vetenskapliga rön. Hittills är det förnekelse av vetenskap som varit påtaglig i samhällsdebatten, särskilt i klimatfrågan där begreppet “Listen to the science” ofta har använts för att försöka övertyga klimatskeptiker.

Naturligtvis är detta rätt – både att klimatförändringarna är på riktigt och att vetenskapen levererar avgörande kunskap till grund för viktiga beslut. Men det finns också en baksida av myntet. När vetenskapen tilldelas en stor roll att förmedla inte bara resultat utan även rekommendationer, förslag och nyheter uppstår en risk att den vetenskapliga processens integritet urholkas. Vidare finns risker om media och myndigheter drar ner på egna analyser och slutsatser och istället hänvisar direkt till vetenskapens alster.

Vi hoppas med detta webbinarium väcka ett medvetande om att forskningsresultat, eller slutsatserna som dras av forskningen, inte alltid är så väl underbyggda som publicitet med stort genomslag kan ge intryck av. Vi vill föra ett resonemang om att dagens snabba mediasamhälle ställer nya krav på hur vi förhåller oss till de resultat som serveras. En huvudfråga blir hur vi ska finna en rimlig balans mellan å ena sidan en strävan mot mer evidensbaserade beslut och en kritisk, analytisk hållning till nya forskningsresultat å den andra.

Exempel som kommer att föredras inkluderar:

  • Uppgifter om kraftigt ökade avverkningar i Sverige och Europa publicerade i Nature i juli 2020 och hur dessa resultat gavs stor spridning i media, samt reaktioner från andra forskare och myndigheter.
  • Hur förekomst och förändring av naturens livsmiljöer analyseras och rapporteras officiellt inom ramen för EU:s art- och habitatdirektiv, samt hur dessa uppgifter skiljer sig från data från riksskogstaxeringen.
  • Skillnaden mellan utdöenderisk som forskare skattar för hotade arter i rödlistan och den faktiska utvecklingen i naturen samt hur dessa uppgifter används i media och av myndigheter.

Varmt välkomna!

Länk till anmälan finns till höger på webbsidan.

Länk till webbinariet meddelas senare till de som anmält sig.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…