Forskningsresultat om skog är inte alltid evidens

Webinar

Vetenskapens integritet skadas av okritiska medier och myndigheter. Ett seminarium som ifrågasätter hur forskningsresultat ibland används.


Forskningsresultat om skog är inte alltid evidens Mer information

Vi inleder Nobelveckan med ett seminarium som ifrågasätter hur forskningsresultat ibland används. Det kan synas märkligt i en tid som värderar vetenskap högt och håller som nödvändigt att basera policybeslut på bästa tillgängliga vetenskapliga rön. Hittills är det förnekelse av vetenskap som varit påtaglig i samhällsdebatten, särskilt i klimatfrågan där begreppet “Listen to the science” ofta har använts för att försöka övertyga klimatskeptiker.

Naturligtvis är detta rätt – både att klimatförändringarna är på riktigt och att vetenskapen levererar avgörande kunskap till grund för viktiga beslut. Men det finns också en baksida av myntet. När vetenskapen tilldelas en stor roll att förmedla inte bara resultat utan även rekommendationer, förslag och nyheter uppstår en risk att den vetenskapliga processens integritet urholkas. Vidare finns risker om media och myndigheter drar ner på egna analyser och slutsatser och istället hänvisar direkt till vetenskapens alster.

Vi hoppas med detta webbinarium väcka ett medvetande om att forskningsresultat, eller slutsatserna som dras av forskningen, inte alltid är så väl underbyggda som publicitet med stort genomslag kan ge intryck av. Vi vill föra ett resonemang om att dagens snabba mediasamhälle ställer nya krav på hur vi förhåller oss till de resultat som serveras. En huvudfråga blir hur vi ska finna en rimlig balans mellan å ena sidan en strävan mot mer evidensbaserade beslut och en kritisk, analytisk hållning till nya forskningsresultat å den andra.

Exempel som kommer att föredras inkluderar:

  • Uppgifter om kraftigt ökade avverkningar i Sverige och Europa publicerade i Nature i juli 2020 och hur dessa resultat gavs stor spridning i media, samt reaktioner från andra forskare och myndigheter.
  • Hur förekomst och förändring av naturens livsmiljöer analyseras och rapporteras officiellt inom ramen för EU:s art- och habitatdirektiv, samt hur dessa uppgifter skiljer sig från data från riksskogstaxeringen.
  • Skillnaden mellan utdöenderisk som forskare skattar för hotade arter i rödlistan och den faktiska utvecklingen i naturen samt hur dessa uppgifter används i media och av myndigheter.

Varmt välkomna!

Länk till anmälan finns till höger på webbsidan.

Länk till webbinariet meddelas senare till de som anmält sig.


Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i arbetet mot den ökande antimikrobiella resistensen?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in discussions on current issues from different parts of the world. Welcome to the KSLA!

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to…