Högtidssammankomst/Comm. meeting 2017

Akademisammankomst

Akademiens 205:e högtidssammankomst, för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster.
The Academy’s 205th commemorative meeting, for Academy fellows and invited guests.


→ Till pressmeddelande om årets pristagare (to press release in Swedish on this year’s laureates).

Senaste uppdatering/Latest update: 30 Jan 15:45.

Bilderna är fria att använda, men ange/The pictures are free to use, but state

© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Erik Cronberg.

Klicka flera gånger för att komma till högupplöst bild.
Click repeatedly to get high resolution picture.

→ Till bilder från före och efter det formella mötet./To pictures from before and after the formal meeting.