Högtidssammankomst/Comm. meeting 2017

Startar
28 januari, 2017 17:15
Slutar
28 januari, 2017 19:00
Kategori
Plats
Stockholms Stadshus
Adress
Ragnar Östbergs Plan, Stockholm, Sverige, 112 20

Google kartor

Pris och belöningsmottagare. Övre raden fr v/top road from left:Mattias Eriksson, Annika Arnesson, Anna-Lena Holgersson, Barry Costa-Pierce, Dagmar Haase, Lars Klingström. Mittraden fr v/middle row, from left: Sven Lindgren, Ann-Charlotte rWallenhammare, Lars Törnder, Kenneth Cassman, Christina Engfeldr, Anna-Sofia Cappelen.Nedre raden fr v/bottom row, from left: Göran Jönsson, Jenny Larsson, Johanna Pettersson, Christina Milén Jacobsson, Maycon Vinberg, Jessica Jansson.

Pris och belöningsmottagare. Övre raden fr v/top road from left:Mattias Eriksson, Annika Arnesson, Anna-Lena Holgersson, Barry Costa-Pierce, Dagmar Haase, Lars Klingström.
Mittraden fr v/middle row, from left: Sven Lindgren, Ann-Charlotte Wallenhammare, Lars Törnder, Kenneth Cassman, Christina Engfeldt, Anna-Sofia Cappelen.Nedre raden fr v/bottom row, from left: Göran Jönsson, Jenny Larsson, Johanna Pettersson, Christina Milén Jacobsson, Maycon Vinberg, Jessica Jansson.


→ Till pressmeddelande om årets pristagare (to press release in Swedish on this year’s laureates).

Senaste uppdatering/Latest update: 30 Jan 15:45.

Akademiens 205:e högtidssammankomst, för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster.
The Academy’s 205th commemorative meeting, for Academy fellows and invited guests.

Bilderna är fria att använda, men ange/The pictures are free to use, but state

© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Erik Cronberg.

Klicka flera gånger för att komma till högupplöst bild.
Click repeatedly to get high resolution picture.

→ Till bilder från före och efter det formella mötet./To pictures from before and after the formal meeting.

iCal Import + Google Calendar