Hur ser framtidens skogsakademiker ut?

Workshop

Hur ser framtidens skogsakademiker ut? Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

 

Hur ser framtidens skogsakademiker ut?

Vilka är skogsbrukets framtida kompetensbehov?

Skogen är en av våra viktigaste förnyelsebara resurser och därigenom en mycket betydelsefull tillgång för Sverige. Samtidigt är skogsbruket under förändring. Kommer det att leda till nya kompetenskrav för de som i framtiden ska bemanna våra skogsföretag?

För att möta den globala konkurrensen finns behov av produktivitetsförbättring i skogsbruket. Detta i kombination med nya kunskaper om skogens biologi ställer kontinuerligt nya krav på vårt skogsbruk. Skogen är inte heller befriad från konflikter. Skogsägares och allmänhetens krav förändras i takt med en ökad urbanisering och ändrade levnadsmönster. Olika intressen står ofta mot varandra när det gäller markanvändning.

Alla dessa förändringar kommer naturligtvis att leda till förändringar av skogens brukande men sannolikt också utveckling av framtida affärsmodeller. Vid denna workshop blickar vi in i framtiden och ställer oss frågan: Hur tror vi att skogsbrukets kompetensbehov kommer att förändras?

Du får under dagen lyssna till tankar kring trender i samhället, vad vi tror om nya produkter från skogen och vad vi tror om framtidens skog. Därefter får du i en workshop möjlighet att diskutera hur detta kan tänkas påverka kompetensbehovet. Fokus under dagen ligger på kompetenskraven på de som i framtiden väljer en högre utbildning.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…