Hur ser framtidens skogsakademiker ut?

Workshop

Hur ser framtidens skogsakademiker ut? Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

 

Hur ser framtidens skogsakademiker ut?

Vilka är skogsbrukets framtida kompetensbehov?

Skogen är en av våra viktigaste förnyelsebara resurser och därigenom en mycket betydelsefull tillgång för Sverige. Samtidigt är skogsbruket under förändring. Kommer det att leda till nya kompetenskrav för de som i framtiden ska bemanna våra skogsföretag?

För att möta den globala konkurrensen finns behov av produktivitetsförbättring i skogsbruket. Detta i kombination med nya kunskaper om skogens biologi ställer kontinuerligt nya krav på vårt skogsbruk. Skogen är inte heller befriad från konflikter. Skogsägares och allmänhetens krav förändras i takt med en ökad urbanisering och ändrade levnadsmönster. Olika intressen står ofta mot varandra när det gäller markanvändning.

Alla dessa förändringar kommer naturligtvis att leda till förändringar av skogens brukande men sannolikt också utveckling av framtida affärsmodeller. Vid denna workshop blickar vi in i framtiden och ställer oss frågan: Hur tror vi att skogsbrukets kompetensbehov kommer att förändras?

Du får under dagen lyssna till tankar kring trender i samhället, vad vi tror om nya produkter från skogen och vad vi tror om framtidens skog. Därefter får du i en workshop möjlighet att diskutera hur detta kan tänkas påverka kompetensbehovet. Fokus under dagen ligger på kompetenskraven på de som i framtiden väljer en högre utbildning.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…