Hur ser framtidens skogsakademiker ut?

Workshop

Hur ser framtidens skogsakademiker ut? Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

 

Hur ser framtidens skogsakademiker ut?

Vilka är skogsbrukets framtida kompetensbehov?

Skogen är en av våra viktigaste förnyelsebara resurser och därigenom en mycket betydelsefull tillgång för Sverige. Samtidigt är skogsbruket under förändring. Kommer det att leda till nya kompetenskrav för de som i framtiden ska bemanna våra skogsföretag?

För att möta den globala konkurrensen finns behov av produktivitetsförbättring i skogsbruket. Detta i kombination med nya kunskaper om skogens biologi ställer kontinuerligt nya krav på vårt skogsbruk. Skogen är inte heller befriad från konflikter. Skogsägares och allmänhetens krav förändras i takt med en ökad urbanisering och ändrade levnadsmönster. Olika intressen står ofta mot varandra när det gäller markanvändning.

Alla dessa förändringar kommer naturligtvis att leda till förändringar av skogens brukande men sannolikt också utveckling av framtida affärsmodeller. Vid denna workshop blickar vi in i framtiden och ställer oss frågan: Hur tror vi att skogsbrukets kompetensbehov kommer att förändras?

Du får under dagen lyssna till tankar kring trender i samhället, vad vi tror om nya produkter från skogen och vad vi tror om framtidens skog. Därefter får du i en workshop möjlighet att diskutera hur detta kan tänkas påverka kompetensbehovet. Fokus under dagen ligger på kompetenskraven på de som i framtiden väljer en högre utbildning.


EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor diskuteras vid webbinariet.

EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer…

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva måltidsdestinationer i hela Sverige.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet…

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika exempel på samarbeten och arbetssätt som lyfter frågan om vatten och vattenhushållning från fältet och stadsplanen till en landskapsnivå.

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur…

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i…