Kommer EU:s regler kring skogens kolsänka att påverka avverkningsmöjligheterna?

Akademisammankomst

Kommer EU:s regler kring skogens kolsänka att påverka avverkningsmöjligheterna? Mer information

Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Kommer EU:s regler kring skogens kolsänka att påverka avverkningsmöjligheterna?

Får Sverige i framtiden avverka på det som vi definierar som en hållbar nivå? Eller ska skogen användas som en kolsänka?

Kolsänkorna (årliga upptaget av kol i skogen) har diskuterats intensivt inom EU under en längre period. I slutet av 2017 kom man överens om den s.k. LULUCF-förordningen (Land Use, Land Use Change and Forestry). Förordningen innehåller bland annat bokföringsregler för medlemsländernas åtagande beträffande skogens samlade upptag och utsläpp av koldioxid. Det slutliga förhandlingsresultatet betraktas från svensk sida som en framgång.

Men vad kommer beslutet att innebära för Sverige och varför har frågan diskuterats så intensivt? Är det början till slutet för en självständig svensk skogspolitik? KSLA:s kommitté för klimat och markanvändning inbjuder till skogsavdelningens överläggningsämne i denna viktiga fråga.

För mer information och program, se ovanstående PDF–inbjudan.