Kommer EU:s regler kring skogens kolsänka att påverka avverkningsmöjligheterna?

Akademisammankomst

Kommer EU:s regler kring skogens kolsänka att påverka avverkningsmöjligheterna? Mer information

Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Kommer EU:s regler kring skogens kolsänka att påverka avverkningsmöjligheterna?

Får Sverige i framtiden avverka på det som vi definierar som en hållbar nivå? Eller ska skogen användas som en kolsänka?

Kolsänkorna (årliga upptaget av kol i skogen) har diskuterats intensivt inom EU under en längre period. I slutet av 2017 kom man överens om den s.k. LULUCF-förordningen (Land Use, Land Use Change and Forestry). Förordningen innehåller bland annat bokföringsregler för medlemsländernas åtagande beträffande skogens samlade upptag och utsläpp av koldioxid. Det slutliga förhandlingsresultatet betraktas från svensk sida som en framgång.

Men vad kommer beslutet att innebära för Sverige och varför har frågan diskuterats så intensivt? Är det början till slutet för en självständig svensk skogspolitik? KSLA:s kommitté för klimat och markanvändning inbjuder till skogsavdelningens överläggningsämne i denna viktiga fråga.

För mer information och program, se ovanstående PDF–inbjudan.

 

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…