Kommer EU:s regler kring skogens kolsänka att påverka avverkningsmöjligheterna?

Akademisammankomst

Kommer EU:s regler kring skogens kolsänka att påverka avverkningsmöjligheterna? Mer information

Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Kommer EU:s regler kring skogens kolsänka att påverka avverkningsmöjligheterna?

Får Sverige i framtiden avverka på det som vi definierar som en hållbar nivå? Eller ska skogen användas som en kolsänka?

Kolsänkorna (årliga upptaget av kol i skogen) har diskuterats intensivt inom EU under en längre period. I slutet av 2017 kom man överens om den s.k. LULUCF-förordningen (Land Use, Land Use Change and Forestry). Förordningen innehåller bland annat bokföringsregler för medlemsländernas åtagande beträffande skogens samlade upptag och utsläpp av koldioxid. Det slutliga förhandlingsresultatet betraktas från svensk sida som en framgång.

Men vad kommer beslutet att innebära för Sverige och varför har frågan diskuterats så intensivt? Är det början till slutet för en självständig svensk skogspolitik? KSLA:s kommitté för klimat och markanvändning inbjuder till skogsavdelningens överläggningsämne i denna viktiga fråga.

För mer information och program, se ovanstående PDF–inbjudan.

 

 


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…