Kommer EU:s regler kring skogens kolsänka att påverka avverkningsmöjligheterna?

Akademisammankomst

Kommer EU:s regler kring skogens kolsänka att påverka avverkningsmöjligheterna? Mer information

Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Kommer EU:s regler kring skogens kolsänka att påverka avverkningsmöjligheterna?

Får Sverige i framtiden avverka på det som vi definierar som en hållbar nivå? Eller ska skogen användas som en kolsänka?

Kolsänkorna (årliga upptaget av kol i skogen) har diskuterats intensivt inom EU under en längre period. I slutet av 2017 kom man överens om den s.k. LULUCF-förordningen (Land Use, Land Use Change and Forestry). Förordningen innehåller bland annat bokföringsregler för medlemsländernas åtagande beträffande skogens samlade upptag och utsläpp av koldioxid. Det slutliga förhandlingsresultatet betraktas från svensk sida som en framgång.

Men vad kommer beslutet att innebära för Sverige och varför har frågan diskuterats så intensivt? Är det början till slutet för en självständig svensk skogspolitik? KSLA:s kommitté för klimat och markanvändning inbjuder till skogsavdelningens överläggningsämne i denna viktiga fråga.

För mer information och program, se ovanstående PDF–inbjudan.

 

 


Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…