Mat med prat om klimat

Seminarium

Mat med prat om klimat Mer information
Mer information

FULLTECKNAT !!

Mat med prat om klimat är en restaurangkväll och samtidigt ett seminarium om matens hållbarhetsfrågor, i första hand dess klimatpåverkan.

I restaurang Magasinet i Falun dukas det upp en smakrik buffé som kombineras med goda samtal om matens hållbarhetsfrågor, i första hand utifrån klimatpåverkan.

Fokus ligger på lockande lösningar och förhoppningsvis leder kvällen till nya insikter och smaker som gör att vi kan ändra våra vanor. Kvällens experter har bred kunskap och bjuder garanterat på en och annan aha-upplevelse!

Mat med prat om klimat arrangeras av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Föreningen Kulturstöten i samarbete med Kulturföreningen Magasinet och Kokkonsten Matstudio.

Medverkande

  • Moderator: Gunilla Kindstrand, kulturjournalist
  • Adam Arneson, Jannelunds gård, matproducent med inriktning på hållbar produktion
  • Anna Richert, matexpert vid Världsnaturfonden (WWF)
  • Elin Röös, fil.dr och forskare med fokus på hållbar matproduktion
  • Erik Westholm, ordförande i Kommittén för Land och Stad vid KSLA

Program

  • Kl 17.30–18.00 Mingel
  • Kl 18.00–19.00 Adam Arneson, Anna Richert och Elin Röös om klimatsmart mat
  • Kl 19.00–21.00 Middag med inspel från scen och kommentarer från matgästerna

Läs om seminariet hos Matmagasinet i Falun →


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…