Wallenberg Seminar: Rewilding as a New Paradigm for Nature Conservation?

Seminarium

This Wallenberg Seminar will bring together leading rewilding researchers, conservation scientists, and practitioners to discuss and evaluate which role rewilding could play in Swedish conservation policy and practice.


Filmrecording
Part 1

Part 2

Rewilding as a conservation approach has recently gained attraction. A rewilding strategy puts a strong focus on restoring ecosystem complexity (e.g., multi-aged forests), natural disturbance regimes (e.g., natural fires and floods) and trophic networks (e.g., bringing back large carnivores and herbivores). Through this, rewilding seeks to bolster ecosystem resilience while at the same time protecting biodiversity.

But what are appropriate baselines for evaluating natural conditions? What are possible targets and endpoints for a rewilding strategy? Will rewilding conflict with the protection of cultural landscapes and farmland biodiversity? And where in Sweden, and at which spatial scale, could rewilding visions be formulated and implemented?

The Wallenberg seminar will bring together leading rewilding researchers, conservation scientists, and practitioners to discuss these questions and evaluate which role rewilding could play in Swedish conservation policy and practice. The seminar will be held partly in Swedish.

Chair: Professor Tobias Kümmerle, Head of Conservation Biogeography Lab, Humboldt-University Berlin, Germany


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…