Forskningsresultat om skog är inte alltid evidens

Webinar

Vetenskapens integritet skadas av okritiska medier och myndigheter. Ett seminarium som ifrågasätter hur forskningsresultat ibland används.


Forskningsresultat om skog är inte alltid evidens Mer information

Vi inleder Nobelveckan med ett seminarium som ifrågasätter hur forskningsresultat ibland används. Det kan synas märkligt i en tid som värderar vetenskap högt och håller som nödvändigt att basera policybeslut på bästa tillgängliga vetenskapliga rön. Hittills är det förnekelse av vetenskap som varit påtaglig i samhällsdebatten, särskilt i klimatfrågan där begreppet “Listen to the science” ofta har använts för att försöka övertyga klimatskeptiker.

Naturligtvis är detta rätt – både att klimatförändringarna är på riktigt och att vetenskapen levererar avgörande kunskap till grund för viktiga beslut. Men det finns också en baksida av myntet. När vetenskapen tilldelas en stor roll att förmedla inte bara resultat utan även rekommendationer, förslag och nyheter uppstår en risk att den vetenskapliga processens integritet urholkas. Vidare finns risker om media och myndigheter drar ner på egna analyser och slutsatser och istället hänvisar direkt till vetenskapens alster.

Vi hoppas med detta webbinarium väcka ett medvetande om att forskningsresultat, eller slutsatserna som dras av forskningen, inte alltid är så väl underbyggda som publicitet med stort genomslag kan ge intryck av. Vi vill föra ett resonemang om att dagens snabba mediasamhälle ställer nya krav på hur vi förhåller oss till de resultat som serveras. En huvudfråga blir hur vi ska finna en rimlig balans mellan å ena sidan en strävan mot mer evidensbaserade beslut och en kritisk, analytisk hållning till nya forskningsresultat å den andra.

Exempel som kommer att föredras inkluderar:

  • Uppgifter om kraftigt ökade avverkningar i Sverige och Europa publicerade i Nature i juli 2020 och hur dessa resultat gavs stor spridning i media, samt reaktioner från andra forskare och myndigheter.
  • Hur förekomst och förändring av naturens livsmiljöer analyseras och rapporteras officiellt inom ramen för EU:s art- och habitatdirektiv, samt hur dessa uppgifter skiljer sig från data från riksskogstaxeringen.
  • Skillnaden mellan utdöenderisk som forskare skattar för hotade arter i rödlistan och den faktiska utvecklingen i naturen samt hur dessa uppgifter används i media och av myndigheter.

Varmt välkomna!

Länk till anmälan finns till höger på webbsidan.

Länk till webbinariet meddelas senare till de som anmält sig.


Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer, KSLA organizes a reception with mingling and panel discussions for Fellows of the Academy.

Summer Gathering at the Academy

27/6: In connection to the IUFRO World Congress in Stockholm this summer,…