Vad får vi till mat imorgon?

Seminarium

Vad får vi till mat imorgon? Mer information
Mer information

Vad händer inom livsmedelsforskningen och livsmedelsstrategin?

• Kommer framtidens livsmedel att bidra till hälsa och livskvalitet?
• Kommer de att bygga på ny forskning och innovationer?
• Kommer de att vara miljömässigt hållbara?
• Kommer branschen att blomstra?

Det pågår många processer och aktiviteter kopplade till innovativ utveckling inom livsmedelsområdet i Sverige. Flera av dem har en bakgrund i arbetet med den nationella livsmedelsstrategi som antogs av Sveriges riksdag i juni 2017. Ett forskningsprogram med 50 miljoner SEK för perioden 2017–2019 har etablerats hos Formas. Även tillväxtverket och Vinnova finansierar initiativ inom området. Formas har  på uppdrag av regeringen bildat en nationell kommitté för livsmedelsforskning där berörda forskningsfinansiärer ingår.

Inom livsmedelsbranschen pågår utvecklingen av branschens samverkansarena för mat och hälsa. Inom akademin och institutssektorn har Food Science Sweden fått en nystart och flera andra projekt har startats.

Alla dessa initiativ syftar till att utveckla den svenska livsmedelsproduktionen till att bli hållbar och konkurrenskraftig i alla avseenden. En blomstrande bransch ska erbjuda attraktiva, hälsosamma produkter för hemmamarknad och export.

Det kokar verkligen i forsknings- och innovationsgrytan och med så många kockar finns ett stort behov av helhetsöverblick. Seminariet avser att möta detta behov och att ge inspiration och inspel till de pågående processerna. Är vi på rätt väg med de pågående processerna? Kan vi göra ännu mer?

Seminariet är ett samarrangemang mellan Kommittén för livsmedelsproduktionens värdekedja vid KSLA och Nationalkommittén för nutrition och livsmedelsvetenskap vid KVA.

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.