Framtidens teknik i jord och skog – KSLA Nytt & Noterat nr 1-2019

Idag ser vi hur nya tekniska system, inte minst digitala, byggs in i såväl traktorer som djurstallar – särskilt på större gårdar – samt i skogsbrukets alla delprocesser.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Det handlar om avancerade system för planering, dosering, övervakning och uppföljning inom växtodling, trädgård, animalieproduktion och skogsbruk. Utvecklingen är snabb och fascinerande men det rör sig också om starka, kanske tidigare oanade, omvandlande krafter inom de gröna näringarna.

KSLA:s teknikkommitté hade i uppdrag att belysa de möjligheter och utmaningar äldre och nyare teknik ger jord-, skogs- och trädgårdsbruket. Som ett första steg i bjöd teknikkommittén in till en workshop om ämnet. Under förmiddagen förmedlade tre föreläsare sina tankar om teknikens möjligheter och utmaningar för den praktiska produktionen: Imke Borchardt, projektledare vid lantbrukskammaren i Schleswig-Holstein, Klaus-Herbert Rolf, Sales and Govermental affairs manager, 365 Farmnet och Magnus Karlberg, professor, Luleå tekniska universitet.

På eftermiddagen bidrog workshopdeltagarna med inspel om den nya teknikens möjligheter och problem till kommitténs vidare arbete.

Inspelningar från workshopen finns på You Tube och nås via: https://www.ksla.se/aktivitet/framtidens-teknik-i-jord-och-skog/