Markberedning och hållbar skogsföryngring – KSLA Nytt & Noterat nr 4-2019

Markberedningen behövs! Men är det acceptabelt och nödvändigt att vända upp och ner på hela hygget för att sätta lite plant? Det diskuterades vid ett seminarium på KSLA den 5 november 2019.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Markberedning är vanligt i svenska skogsbruk. Enligt Skogsstyrelsens statistik markbereds 90 procent av den avverkade arealen. Men den är också ifrågasatt, då den är så märkbar. FSC, Forest Stewardship Council, har undersökt hur markberedningen uppfattas av FSC:s medlemmar. De som representerar miljösidan inom FSC tycker att det markbereds alldeles för mycket och för slentrianmässigt. De är oroliga eftersom kunskapen är låg kring hur miljön påverkas och hur den återhämtar sig efter en markberedning.

En inspelning från seminariet kan ses här.