Hållbarhet – ett obekvämt samtal – KSLA Nytt & Noterat nr 3-2021

"Hållbarhet – ett obekvämt samtal" var huvudrubriken för ett webbinarium som organiserades av Ungdomsutskottet i samarbete med BAHP (Bibliotek, arkiv och historiska projekt) tidig vår 2021. Seminariet ville lyfta vitt skilda perspektiv på hållbarhet och på de utmaningar som klimatförändringarna innebär för mänskligheten.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

En gemensam nämnare för deltagarna var att man har olika syn på hållbarhet och man har också olika sätt att verka för hållbarhet, både genom att i vardagen i det lilla agera för ett hållbart liv, genom att sakligt inhämta och sprida kunskap eller genom civil olydnad på fredlig väg.

Ungdomsutskottet har som uppgift att lyfta fram unga förebilder och ge dem möjlighet att påverka så att fler unga får upp ögonen för de gröna näringarna. Som ett led i sin verksamhet arbetar ungdomsutskottet med en årlig caseutmaning och ett mentorsprogram. Många ungdomar idag oroar sig för klimat- och miljöfrågorna och vill kämpa för en bättre värld. Vi ställs dessutom dagligen inför frågan om hur vi kan bidra till att uppnå miljömål i Agenda 2030, eller i det lilla leva ett mera hållbart liv och väljer därför att äta vegetariskt, cykla eller ta tåget i stället för att köra bil eller flyga, och många organiserar sig. Webbinariet, som genomfördes i samarbete med BAHP, är en naturlig utveckling i verksamheten.

En meningsfull diskussion om hållbarhet innebär att det är viktigt att ge en röst åt perspektiv som vanligen inte ryms inom akademiens övriga aktiviteter. De inbjudna talarna representerade därför vitt skilda perspektiv. Ungdomsutskottets ordförande Maria Karlsson och moderatorn för dagen, Gunilla Kindstrand, inledde med att presentera KSLA, Ungdomsutskottet och BAHP:s verksamhet. Maria Karlsson konstaterade att andelen människor, särskilt ung­domar, som tror att vi kan påverka framtiden sjunker och att syftet med seminariet var att lyfta vad vi försöker göra åt problemet.

Inspelning från webbinariet finns här.