Pulken och tranorna – det goda exemplet – KSLA Nytt & Noterat nr 1-2022

Den 11–19 november genomförde KSLA:s Viltförvaltningskommitté en exkursion i nordöstra Skåne för att studera problem i förvaltningen av stora betande fåglar och diskutera lösningar. Tranorna vid Pulken i nordöstra Skåne är ett av exemplen vi kan lära av.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Stora växtätande fåglar som svanar, gäss och tranor orsakar ibland skador på jordbruksgrödor och därmed konflikter med andra intressen av olika typer. Samtidigt är stora fåglar mycket rörliga, varför förvaltningen av dem ofta blir en utmaning. Det gäller att hitta lösningar som omfattar många intressenter, både i när och fjärran. Hur gör man det i praktiken?

Slättbygden kring våtmarken Pulken, några mil söder om Kristianstad, var för 25 år sedan ett område där lantbrukare upplevde kraftigt ökande problem med tranor under våren. Pulken var en restaurerad våtmark i ett nybildat naturreservat och kombinationen av trygg övernattningsplats och riklig föda i det omgivande jordbrukslandskapet gjorde lokalen snabbt till en tranornas favorit. Många gladdes åt en växande transtam och åt att de upptäckte Pulken som rastplats. De närboende lantbrukarna, däremot, såg omfattande skador på sådden och krävde åtgärder.

Lokala myndigheter och organisationer var nu förutseende nog att göra en bred samling av kompetenser och intressenter. Ornitologerna, Naturskyddsföreningen, kommunen, länsstyrelsen, LRF, de närboende och de mest påverkade lantbrukarna träffades för att utbyta erfarenheter. Dialogen ledde till en början kanske inte till snabba lösningar, men väl till att man förstod varandras positioner. Därifrån var inte steget långt till en ökad samsyn om basfakta och sedermera till samarbete.