Aktuellt från KSLA nr 5-2023

Första höstnumret av Aktuellt från KSLA. Trevlig läsning!


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Innehåll:

  • Samling kring det skogliga kulturarvet – nya dimensioner, rapport från ett seminarium den 24 augusti.
  • Rätt väg eller återvändsgränd – en diskussion om EU-kommissionens förslag om nya genomiska tekniker, rapport från ett hybridseminarium den 31 augusti.
  • Drönare i lantbruket: demo, experiment och seminarier, rapport från en temadag under Swedish Drone Week i Gamleby och Västervik den 7 september.
  • Enaforsholmsrutornas nya inventering har startat, rapport från det fortsatta arbetet med vegetationsprofilerna i västra Jämtland.
  • Klimatanpassning – en fråga om riskhantering, rapport från akademisammankomsten Anpassning av jordbruket och livsmedelssektorn till ett klimat i förändring den 14 september.
  • Utlysningar: Anders Walls landsbygdsstipendium och anslag ut SLO-fonden och Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning.
  • Aktiviteter på gång, några nya publikationer och en remiss.
  • Godkända slutrapporter och lite nytt från KSLA:s kansli.

Aktuellt från KSLA publiceras endast digitalt. Vi rekommenderar att läsa den dubbelsidigt med försättsblad.