Mätning av skogens biologiska mångfald – varför, hur och vad händer? – Aktuellt från KSLA nr 3-2023

Rapport från ett hybridseminarium den 19 april 2023.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Den 19:e april 2023 anordnade KSLA:s nystartade Kommitté för Biologisk Mångfald ett kombinerat seminarium/webbinarium på temat ”Mätning av biologisk mångfald” med ca 160 deltagare.

Bakgrunden är den biologiska mångfaldens förändring där de areella näringarna spelar en nyckelroll då det gäller förutsättningar och påverkan. Det är därför av största vikt för samhället i stort att det finns god kunskap om tillståndet för biologisk mångfald. Här finns ett stort behov av förbättringar, vilket bland annat visas av att en del av dagens konflikter i skogen tycks bero på olika syn på tillstånd och trender för den biologiska mångfalden.

Seminariet anordnades i form av tre panelsamtal: ”Varför mäter vi biologisk mångfald?”, ”Vad mäter vi och hur används data?” och ”Vad vill vi ska hända i framtiden?”.

I sin summering av dagen lyfte kommitténs ordförande Lena Gustafsson särskilt behovet av att klarlägga samband mellan strukturer och arter och att tydliggöra hur olika åtgärder påverkar tillståndet för mångfalden.

Hybridseminariet kan ses här.