Morgondagens affärsmodeller inom jord- och skogsbruket – Aktuellt från KSLA nr 4-2022

Rapport från Ungdomsutskottets hybridseminarium 29 november 2022.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Den 29:e november bjöd vi i Ungdomsutskottet in till seminariet ”Morgondagens affärsmodeller inom jord- och skogsbruket”. Ett tema som har mejslats fram ur idéer från förra årets upplaga av Mentorskapsprogrammet, där det kom förslag om fler aktiviteter inom ämnet ”framtidsspaning”.

Seminariet varade under två timmar och inkluderade fyra talare. Alla inspirerade till att forma nya affärsmodeller som ska ta företagandet till nya höjder. Det gav även nya uppslag för hur vi bör agera som företagare i en framtid där klimathotet ständigt är närvarande.

Charlotte Norrman, biträdande professor i industriell organisation vid Linköpings universitet, var förmiddagens första talare. Med presentationen ”Samarbetsbaserade affärsmodeller inom lantbruket” redogjorde hon för hur samarbeten har nyttjats historiskt.

Magdalena Hermelin, Hermelins grönsaker, belyste med sin presentation ”En morot att äga sin affärsmodell” vikten av kundsegmentering som en nyckel för att konkurrera med mervärden i stället för lägsta produktionskostnad.

Aleksandra Holmlund, doktorand SLU, presenterade affärsmodeller bortom ved och virke. Idag är det endast avverkningarna som genererar intäkter till skogsägaren, men inom en snar framtid kan även finansierad naturvård agera komplement eller till och med bli den huvudsakliga intäkten för skogsägarna.

Gustav Brandberg, medgrundare av investmentbolaget Gullspång Re:food, redogjorde för hur viktigt det är att investera i transformativa bolag – bolag vars aktivitet bi­drar till samhället och miljön samtidigt som de genererar en stark ekonomisk tillväxt.

Hybridseminariet kan ses här.