FN:s senaste klimatrapport

FN:s klimatpanel IPCC släppte sin senaste rapport den 20 mars 2023. Syntesrapporten baseras på den kunskap som IPCC tagit fram de senaste sju åren och beskrivs som den hittills mest omfattande vetenskapliga utvärderingen av klimatkrisen. IPCC-rapporterna bidrar till att ge beslutsfattare viktig kunskap om klimatförändringens effekter och risker samt att se möjligheter till åtgärder. I IPCC:s arbete har bland annat KSLA-ledamöterna Göran Berndes och Markku Rummukainen ingått.


Länk till presskonferensen 20 mars kl 14.

Länkar till några av KSLA:s kommentarer, rundabordsmöten och seminarier med anledning av IPCC:s tidigare rapporter.

UR RAPPORTEN
Det här årtiondet är kritiskt för det globala klimatarbetet och stora, snabba och permanenta utsläppsminskningar är nödvändiga

En av de viktigaste slutsatserna i den nya syntesrapporten från FN:s klimatpanel IPCC är att utsläppen måste vända före 2025 och sedan fortsätta kraftigt nedåt om det ska vara möjligt att klara 1,5-gradersmålet. Men än så länge fortsätter utsläppen i stället att öka. I nuvarande takt når vi gränsen för 1,5 graders uppvärmning i början av 2030-talet. Om temperaturökningen passerar 1,5 grader riskerar hela ekosystem att gå oåterkalleligt förlorade. Polar-, bergs- och kustekosystem är särskilt sårbara. Vissa ekosystem befinner sig redan på gränsen för anpassning, bland annat korallrev i varma vatten, kustnära våtmarker och regnskogar.

Länk till rapporten.

Månadens karta 2

Tre kartor som visar utvecklingen i Kindlamossen, Hällefors kommun. Kartorna visar hur det såg ut åren 1865–1867 och dessutom markanvändningen i området år 2018…

KSLA’s comments on the open consultation of the Nordic Nutrition Recommendations 2023 (NNR2023) report

The basis for KSLA’s review was to examine the proposals for future recommendations on desirable daily intake of individual nutrients – integrating environmental aspects.

Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

24/8: Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan och framtidstro, i det som är Sverige i. Hittills har i stort…

Verksamhetsberättelse 2022 – KSLAT nr 2-2023

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2022.