Hur får vi mer hållbar svensk mat? Inspel till svensk livsmedelsstrategi

Hybridseminarium

KSLA:s kommitté ”Hållbar Mat” bjuder in till ett hybridseminarium för att få inspel till hur de politiska respektive de affärsmässiga verktygen kan verka för att främja en hållbar svensk produktion och konsumtion av livsmedel utifrån de tre perspektiven lönsamhet, social och miljömässig hållbarhet i hela kedjan.


Syftet med mötet är att ge inspel till den av regeringen aviserade livsmedelsstrategin 2.0 och att lyfta frågor som är viktiga att beakta i det arbete som regeringen tillsammans med livsmedelskedjans aktörer nu kommer att påbörja för att vi ska nå ett hållbart livsmedelssystem. Moderator Lovisa Madås. Mötet startar kl 9, vi avslutar med lunch kl 12.20. Välkommen med din anmälan!

UR PROGRAMMET:
Primärproduktionen, affären och politiken
Kristina Yngve, LRF Syd/ Fredrik Andersson, Lantbrukare, LRF:s riksförbundsstyrelse
Förädlingsledet, affären och politiken
Per Arfvidsson, Lantmännen/Hans Holmstedt, Lyckeby Starch AB
Handeln och måltiden, affären och politiken
Nicholas Pettersson, Dagab Ab /Anna Richert, Världsnaturfonden
Verktyg för hållbar konsumtion
Sarah Säll, Sveriges lantbruksuniversitet/Therese Lindahl, Stockholm Resilience Centre
Reflektioner
Gunnar Rundgren, lantbrukskonsult och författare
Panelsamtal ”Hur livsmedelsstrategin 2.0 kan styra bättre mot hållbarhethetens tre dimensioner i hela livsmedelskedjan”


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…