Hur får vi mer hållbar svensk mat? Inspel till svensk livsmedelsstrategi

Hybridseminarium

KSLA:s kommitté ”Hållbar Mat” bjuder in till ett hybridseminarium för att få inspel till hur de politiska respektive de affärsmässiga verktygen kan verka för att främja en hållbar svensk produktion och konsumtion av livsmedel utifrån de tre perspektiven lönsamhet, social och miljömässig hållbarhet i hela kedjan.


Hur får vi mer hållbar svensk mat? Inspel till svensk livsmedelsstrategi Mer information
Mer information

Syftet med mötet är att ge inspel till den av regeringen aviserade livsmedelsstrategin 2.0 och att lyfta frågor som är viktiga att beakta i det arbete som regeringen tillsammans med livsmedelskedjans aktörer nu kommer att påbörja för att vi ska nå ett hållbart livsmedelssystem. Moderator Lovisa Madås. Mötet startar kl 9, vi avslutar med lunch kl 12.20. Välkommen med din anmälan!

UR PROGRAMMET:
Primärproduktionen, affären och politiken
Kristina Yngve, LRF Syd/ Fredrik Andersson, Lantbrukare, LRF:s riksförbundsstyrelse
Förädlingsledet, affären och politiken
Per Arfvidsson, Lantmännen/Hans Holmstedt, Lyckeby Starch AB
Handeln och måltiden, affären och politiken
Nicholas Pettersson, Dagab Ab /Anna Richert, Världsnaturfonden
Verktyg för hållbar konsumtion
Sarah Säll, Sveriges lantbruksuniversitet/Therese Lindahl, Stockholm Resilience Centre
Reflektioner
Gunnar Rundgren, lantbrukskonsult och författare
Panelsamtal ”Hur livsmedelsstrategin 2.0 kan styra bättre mot hållbarhethetens tre dimensioner i hela livsmedelskedjan”


Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

24/8: Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan och framtidstro, i det som är Sverige i. Hittills har i stort sett alla resurser lagts på att identifiera och bevara kulturminnen i skogen. Om det är rätt resursanvändning diskuteras vid detta seminarium.

Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

24/8: Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan…

Från stuprör till hängrännor – framgångsrik dialog inom KSLA

26/9: KSLA:s frågor återfinns i skärningspunkten mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, men också där teori möter praktik. Årets KSLA-dag handlar om helhetsperspektiv och konstruktiv dialog. (För medlemmar i KSLA:s kommittéer, utskott och arbetsgrupper.)

Från stuprör till hängrännor – framgångsrik dialog inom KSLA

26/9: KSLA:s frågor återfinns i skärningspunkten mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, men…

Enaforsholmskursen: Flora, fåglar och fjällvett – vandring i Jämtlandsfjällen

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland i juli, när fjällen blommar som vackrast. Kursen vänder sig till studenter och andra intresserade och ger en bred introduktion till den svenska fjällvärlden.

Enaforsholmskursen: Flora, fåglar och fjällvett – vandring i Jämtlandsfjällen

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland…