Skogens skyttegravskrig – fredsmäklare sökes!

Webinar

Morgondagens skogar – för vem och hur? Kanske har vi aldrig haft så stora konflikter i skogen som nu och trots att det läggs mycket tid på möten och dialog lyckas vi inte finna lösningar som vinner brett gehör. Är det ens realistiskt att tro att det går att finna gemensamma lösningar när intresset kring skogen är så olika?


Kanske har vi aldrig haft så stora konflikter i skogen som nu. Trots att det läggs mycket tid på möten och dialoger lyckas vi inte finna lösningar som vinner brett gehör. Är det ens realistiskt att tro att det går att finna gemensamma lösningar när intresset kring skogen är så olika?

KSLA arrangerar detta digitala seminarium i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

I seminariet problematiserar vi intressekonflikterna kring användningen av skogen – vi försöker lyfta blicken för att förstå varför vissa av skogens intressenter träter. Vi spanar också mot framtiden och vi diskuterar vem som ska fälla avgörandet mellan olika mål- och intressekonflikter. Måste användningen av en av skogens nyttigheter stå i vägen för användningen av en annan?

Syftet med webbinariet är att försöka förstå varför debatten är så polariserad och belysa diskussionen kring de olika intressen som samsas på skogsmarken, nu och i framtiden.