Skogens skyttegravskrig – fredsmäklare sökes!

Webinar

Morgondagens skogar – för vem och hur? Kanske har vi aldrig haft så stora konflikter i skogen som nu och trots att det läggs mycket tid på möten och dialog lyckas vi inte finna lösningar som vinner brett gehör. Är det ens realistiskt att tro att det går att finna gemensamma lösningar när intresset kring skogen är så olika?


Kanske har vi aldrig haft så stora konflikter i skogen som nu. Trots att det läggs mycket tid på möten och dialoger lyckas vi inte finna lösningar som vinner brett gehör. Är det ens realistiskt att tro att det går att finna gemensamma lösningar när intresset kring skogen är så olika?

KSLA arrangerar detta digitala seminarium i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

I seminariet problematiserar vi intressekonflikterna kring användningen av skogen – vi försöker lyfta blicken för att förstå varför vissa av skogens intressenter träter. Vi spanar också mot framtiden och vi diskuterar vem som ska fälla avgörandet mellan olika mål- och intressekonflikter. Måste användningen av en av skogens nyttigheter stå i vägen för användningen av en annan?

Syftet med webbinariet är att försöka förstå varför debatten är så polariserad och belysa diskussionen kring de olika intressen som samsas på skogsmarken, nu och i framtiden.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…