Nyheter RSS

Här finns de senaste nyheterna från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Vad får oss att bevara biodiversitet i våra trädgårdar?

KSLA har stött en studie som syftar till att förstå vad som motiverar amatörodlare i Winnipeg att bevara biologisk mångfald i sina trädgårdar. KSLA has supported a study that explores what makes Winnipeg gardeners want to protect biodiversity in their own yards. Läs mer

KSLA på bokmässa – tema Specialbibliotek

Akademien deltar dessa dagar i Bokmässan i Göteborg. De deltagande kungliga akademierna har gått samman om temat Specialbibliotek på mässan. Välkommen till KSLA:s och Konstakademiens monter B01:04 på bokmässan! Läs mer

KSLA och Konstakademien på Bokmässan

Välkommen till KSLA:s och Konstakademiens monter B01:04 (mittemot Svenska Akademien) för att tala om bibliotek i allmänhet och specialbibliotek i synnerhet! Läs mer

Tandem Forest Values – startskottet går den 26 oktober

Tandem Forest Values-satsningen ska varaktigt stärka och utveckla bilateral forskningssamverkan mellan aktörer i Finland och Sverige inom det skogliga och skogsindustriella området. Startskottet är ett seminarium i närvaro av Kungen den 26 oktober. Läs mer

Akademiledamöter belönas med SLU:s förtjänstmedaljer

Två ledamöter i Allmänna avdelningen kommer att belönas vid SLU:s promotionshögtid i Uppsala den 7 oktober: professor Janken Myrdal får då SLU:s stora förtjänstmedalj och universitetslektor Cecilia Waldenström får ta emot SLU:s förtjänstmedalj i guld. Läs mer

Upplev Vingslag över Haga på nytt

Nu finns chansen att uppleva vårens föreläsningsserie Vingslag över Haga igen! Läs mer

”Skogens framtid är våra länders framtid”

– Skogens framtid är våra länders framtid. Så sade kung Carl XVI Gustaf i sitt tal i Finland den 1 juni då Sveriges officiella gåva till Finland överlämnades. Läs Addetos artikel. Läs mer

Carl-Anders Helander avtackad

Måndagen den 12 juni hölls den officiella avtackningen av Carl-Anders Helander, som vid månadsskiftet går i pension efter fem år som akademiens sekreterare och VD. Drygt 70 personer hade hörsammat inbjudan och kom för att tacka Carl-Anders Helander. Läs mer

Finland 100 år – gåvorna har överlämnats

Kung Carl XVI Gustaf har överlämnat Sveriges två officiella jubileumsgåvor. Den ena är en svensk-finsk forskningssatsning inom skogsproduktion och skogsindustriell utveckling där KSLA håller i sekretariatet. Läs mer

Delegation från RUFORUM besökte KSLA

KSLA gästades 25 april av en delegation från RUFORUM, the Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture, en sammanslutning med representation från 66 olika universitet i Afrika. Läs mer