Nyheter RSS

Här finns de senaste nyheterna från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Upplev Vingslag över Haga på nytt

Nu finns chansen att uppleva vårens föreläsningsserie Vingslag över Haga igen! Läs mer

”Skogens framtid är våra länders framtid”

– Skogens framtid är våra länders framtid. Så sade kung Carl XVI Gustaf i sitt tal i Finland den 1 juni då Sveriges officiella gåva till Finland överlämnades. Läs Addetos artikel. Läs mer

Carl-Anders Helander avtackad

Måndagen den 12 juni hölls den officiella avtackningen av Carl-Anders Helander, som vid månadsskiftet går i pension efter fem år som akademiens sekreterare och VD. Drygt 70 personer hade hörsammat inbjudan och kom för att tacka Carl-Anders Helander. Läs mer

Finland 100 år – gåvorna har överlämnats

Kung Carl XVI Gustaf har överlämnat Sveriges två officiella jubileumsgåvor. Den ena är en svensk-finsk forskningssatsning inom skogsproduktion och skogsindustriell utveckling där KSLA håller i sekretariatet. Läs mer

Delegation från RUFORUM besökte KSLA

KSLA gästades 25 april av en delegation från RUFORUM, the Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture, en sammanslutning med representation från 66 olika universitet i Afrika. Läs mer

”We must trust in science, now more than ever”

March for Science: Debate article jointly signed by Karolina Skog, Minister for the Environment (MP) and four executives from the scientific community. Debattartikel undertecknad av miljöminister Karolina Skog (MP) m fl. Den och fler länkar till medias bevakning av eventet hittar du här – uppdaterat tisdag 2017-04-25. Läs mer

Delta i den 25:e EUBCE i Stockholm/attend the 25th EUBCE in Stockholm

Den årliga Europeiska biomassakonferensen med utställning hålls i år i Stockholm den 11–15 juni. The annual European Biomass Conference & Exhibition is this year held in Stockholm June 11–15. Läs mer

KSLA ställer sig bakom March for Science 22 april

Lördagen den 22 april hålls manifestationer för vetenskap och forskningsbaserad kunskap och mot faktaresistens och alternativa fakta i över 500 städer runt om i världen. I Sverige planeras för manifestationer i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå. Läs mer

KSLA har utsett Eva Pettersson till ny VD

KSLA:s sekreterare och verkställande direktör Carl-Anders Helander går i pension till sommaren. Styrelsen (kollegiet) har utsett Eva Pettersson till ny akademisekreterare/VD, vilket akademien in pleno bekräftade vid sammankomsten den 9 mars. Eva Pettersson tillträder tjänsten den 1 juli. Läs mer

KSLA utlyser Wallenbergprofessuren 2018–2019

De ettåriga Wallenbergprofessurerna syftar till att knyta framstående utländska forskare inom de gröna näringarna till svenska universitet och högskolor. Svenska universitet och högskolor inbjuds att senast den 22 maj 2017 inkomma med en pre-proposal/förhandsansökan, undertecknad av rektor. Läs mer