banan

gödsel


Slam och fosforkretslopp – KSLAT nr 6-2013

Akademien har ägnat slamfrågorna särskild uppmärksamhet genom sin slamgrupp, som har arrangerat en serie möten där vi tagit del av omfattande kunskaper om såväl den praktiska tillämpningen som regelverket gällande slamspridning, pågående teknikutveckling inom området, erfarenheter från andra länder och forskningen om såväl slammets nyttiga ingredienser som dess farliga. I denna skrift redovisas slamgruppens erfarenheter.

Etiketter: återvinning | avlopp | fosfor | gödsel | rening | slam

Läs mer

Odlingssystem, växtnäring och markbördighet – KSLAT 9-2001

– 18 års resultat från en tidigare ej uppgödslad jord Cropping system, plan nutrition and soil fertility – 18 years of results on a previously exhausted soil Här redovisas resultat och erfarenheter från två långliggande försök på en lokal i Skåne, Bjärröd. Det unika med denna lokal är att jordbruket här under många år bedrivits extensivt med inriktning på fårskötsel…

Etiketter: extensiv | gödsel | jordbruk | oding

Läs mer