banan

markanvändning


Hur bidrar skogs- och jordbruket ännu mer till bästa klimatnytta?

KSLA-podden avsnitt 6: Hur anpassar, utvecklar och stärker vi svenskt jord- och skogsbruk för att bidra till klimatnytta på bästa sätt? Om detta handlar senaste avsnittet av KSLA-podden. Välkommen till gröna samtal med KSLA!

Etiketter: hållbarhet | klimat | markanvändning | podd

Läs mer

Gröna sektorns inspel till forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Regeringen har inbjudit KSLA och andra organisationer att formulera förslag på strategier inför den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2012. I likhet med tidigare år valde KSLA att genomföra detta arbete i dialog med de gröna näringarna. Forskningspolitiska kommittén, som höll i arbetet, bjöd in ett fyrtiotal organisationer att delta i diskussioner och förberedelsearbeten. Drygt…

Etiketter: forskning | forskningspolitik | gröna näringarna | innovaton | jordbruk | Klimatdiskussionen | lantbruk | markanvändning | Miljö | naturresurser | Skog | skogsbruk | trädgård | Vattenbruk

Läs mer