banan

organisation


Verksamhetsberättelse 2013 – KSLAT nr 2-2014

Ett sammandrag av akademiens verksamhet 2013. Akademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktiskt erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.

Etiketter: aktiviteter | årsredovisning | Ekonomi | fördelning | organisation | verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 – KSLAT nr 2-2013

Ett sammandrag av akademiens verksamhet 2012. Akademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktiskt erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.

Etiketter: aktiviteter | årsredovisning | organisation | verksamhetsberättelse

Läs mer

KSLA – a meeting place for the green sector

Presentation of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry in English.

Etiketter: boards | Enaforsholm | fellows | grants | historical activities | house | organisation | prizes | projects | publications | sections

Läs mer