banan

bioenergi


Förnybar energi – KSLAT nr 8-2013

Korrigerad utgåva. 50 procent av Sveriges energianvändning är redan år 2013 förnybar energi. Denna skrift redogör för Sveriges ”okända gröna revolution”.

Etiketter: bioenergi | energi | fossil | kärnkraft | klimat | Miljö | olja | politik | vågkraft | vattenkraft | vindkraft

Läs mer

Yttrande över rapporten om klimatfärdplan 2050

KSLA har lämnat ett yttrande till Miljödepartementet över Naturvårdsverkets rapport ”Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050”. Akademien påpekar bland annat att Färdplanen inte i tillräcklig grad diskuterar teknikutvecklingen; ökad livslängd på produkter och bättre återvinning samt substitution av energikrävande stål och cement med främst trä. Rapporten baseras också på ett sätt…

Etiketter: bioenergi | färdplan | klimat | kol | teknikutveckling | utsläpp

Läs mer

Studieresa till Finland – tema Bioenergi

Reseberättelse från den studieresa KSLA:s Kommitté för energifrågor gjorde till Finland 1–2 september 2010 och som hade temat Bioenergi.

Etiketter: bioenergi | Finland

Läs mer