Nyhetsarkiv:

ecology

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser o s v. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2017

KSLA has the privilege of inviting you to propose candidates for the Bertebos Prize 2017, in the field of sustainable intensification of agriculture. Proposal for a prizewinner should be submitted by 25 August 2016. Läs mer