banan

gröna näringarna


Gröna sektorns inspel till forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Regeringen har inbjudit KSLA och andra organisationer att formulera förslag på strategier inför den kommande…

Etiketter: forskning | forskningspolitik | gröna näringarna | jordbruk | klimatdiskussion | lantbruk | markanvändning | miljö | naturresurser | skog | skogsbruk | trädgård | vattenbruk

Läs mer

Det gröna kunskapssamhället – sammanfattning

Ett inspirationsdokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sveriges utveckling mot ett hållbart…

Etiketter: forskningspolitik | gröna näringarna | inspiration | livsvetenskaper

Läs mer