banan

jordbrukspolitik


KSLA Nytt & Noterat nr 3-2014

Höstnummer med information från ett urval av akademiens aktiviteter m m. Berteboskonferensens huvudanförande. EU 20 år med vattenfrågor i fokus. Det antropogena kolkretsloppet. Med sikte på framtida jordbrukspolitik. Ryskt skogsbruk…

Etiketter: Barksätter | Bertebos | Enaforsholm | energi | EU | grisar | jordbrukspolitik | kretslopp | landsbygd | livsmedel | lokalproducerat | mejeri | Roslagen | Ryssland | skogsbruk | vatten

Läs mer

CAP och folkhälsan – KSLAT 20-2003

Konferens den 29 april 2003 EU:s jordbrukspolitik (CAP) står inför stora förändringar i samband med utvidgningen och förhandlingar inom världshälsoorganisationen (WTO). Jordbrukspolitiken kritiseras för att vara ineffektiv, för att missgynna utvecklingsländernas jordbruk och för att inte ta hänsyn till folkhälsan inom EU, genom att bland annat subventionera tobaksodling samt att tillämpa ett  system där frukt och grönsaker destrueras. Syftet med denna konferens var att belysa  konsekvenserna…

Etiketter: CAP | folkhälsa | handel | jordbrukspolitik | WTO

Läs mer

Mid Term Review – KSLAT 17-2003

Vad händer i Sverige när EU ändrar jordbrukspolitik? Att komma närmare ett svar på följande frågor var uppgiften för konferensen den 4 mars 2003: Från konsumenternas synpunkt – Blir maten billigare? Blir den säkrare? Blir den mer efterfrågestyrd om MTR genomförs? Får vi mer av icke prissatta värden efter ett genomförande? Från böndernas synpunkt – Vad betyder frikopplingen, frikopplingen från produktionen, marknadsanpassning och…

Etiketter: biologisk mångfald | EU | förhandlingar | handel | jordbrukspolitik | marknad

Läs mer