Nyhetsarkiv:

landsbygdsutveckling

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser o s v. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

Förlängd nomineringstid för landsbygdsstipendiet

Föreslå mottagare av akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare. Nomineringstiden för stipendiet är utsträckt till den 25 augusti 2014. Gunnar Bendelin tog emot stipendiet år 2013. Läs mer

KSLA Nytt & Noterat nr 1-2013

Global Outlook – ur historisk synvinkel. Dags att utvärdera den svenska skogsmodellen. Rör inte vår åkerjord! Landsbygdsföretagande: helhetssyn och generalisering … Läs mer