banan

nyttjanderätt


Att bruka men inte äga – SOLMED nr 61

Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid till idag Arrende – en rätt att bruka av någon annan ägd mark mot ersättning har funnit sedan antiken. Ämnet berör tidlösa frågor som äganderätt och besittningsrätt å ena sidan och agrarproduktion och agrar utveckling å den andra. I denna bok tas ett samlat…

Etiketter: äganderätt | arrende | mark | nyttjanderätt

Läs mer

From common to private ownership – KSLAT nr 7-2013

This issue of the Academy’s journal describes the tenure development in Sweden during the last 500 years. The aim is to identify different actors and stages of the development, using possession rights and non-exclusive user rights as a point of departure.

Etiketter: äganderätt | historia | Nordic forestry model | nyttjanderätt | policy | politik | skog | skogshistoria

Läs mer