banan

produktion | Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien


Jordbrukspolitik då och nu – vad utlöste krisen inom svenskt jordbruk och hur löstes den?

KSLA-podden avsnitt 7: Om det intensiva skedet i svensk inrikespolitik, som förändrade jordbrukspolitiken med fokus från produktion av jordbruksvaror till biologisk mångfald och andra miljöaspekter. Samtalet handlar också om starten av vårt nutida klimatarbete, publiceringen av Rachel Carsons bok ”Tyst vår” 1962, om användningen av bekämpningsmedel. Välkommen till gröna samtal på KSLA!

Etiketter: biologisk mångfald | jordbruk | klimat | Miljö | podd | politik | produktion

Läs mer

Det nya uppdraget – högre utbildning för landsbygd och landskap – KSLAT 26-2003

Seminarium den 4 november 2003 Sammanfattning av föredrag och diskussion Uppgifterna har ändrats både för KSLA och för alla andra som arbetar med landsbygdens utveckling. Nu handlar det inte längre bara om ekonomi och produktion, utan även om etik, livskvalitet och andra så kallade mjuka värden. Initiativet till detta seminarium hade tagits av KSLA:s kommitté för landsbygdsutveckling. För KSLA, liksom för andra akademier,…

Etiketter: Ekonomi | etik | landsbygd | landskap | livskvalitet | produktion | utbildning | utveckling

Läs mer