banan

teknik


Nominera stipendiat till Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Ledamöter i KSLA och andra verksamma inom forskning, teknisk utveckling och företagande, inbjuds att föreslå lämpliga mottagare av stipendier från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö för år 2021.

Etiketter: miljö | stipendium | teknik | vetenskap

Läs mer

KSLA Nytt & Noterat 1-2017

Baljväxter, bioekonomi,teknikutveckling, forskarkompetens, utvecklingspolitik, hållbart lantbruk, skogsskadegörare. Och mera!

Etiketter: anslag | bioekonomi | forskning | politik | remiss | skogsbruk | stipendium | teknik

Läs mer

Landskap och vindkraft – KSLAT 14-2003

– i medvind eller motvind Seminarium den 9 april 2002 Sammanfattning av Nils Lindstrand av föredrag och diskussion Seminariet syftade till en allsidig belysning av vindkraften idag och i framtiden, dess möjligheter och olika konsekvenser. Det ville visa på forskningsläget när det gäller teknik, landskap och miljö, och inte minst forskningen kring människans upplevelse av vindkraftverk. Hur går planeringen till, hur…

Etiketter: forskning | landskap | miljö | policy | teknik | vindkraft

Läs mer

Precisionsodling – för miljö och ekonomi? – KSLAT 9-1999

Idag är begrepp som precisionsodling och platsanpassad odling på mångas läppar. Fälten och maskinerna blir bara större och det blir mer och mer tydligt att vi inte kan kalla det mark- och skördeanpassad gödsling om vi doserar efter medeltal för fält som innehåller betydande variation i jordart, växtnäringsinnehåll och skördenivå. Ny teknik kan erbjuda helt nya möjligheter till gagn för såväl odlarens ekonomi som…

Etiketter: jordart | markanpassning | odling | teknik | växtnäring

Läs mer