banan

trädgård


Gröna sektorns inspel till forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Regeringen har inbjudit KSLA och andra organisationer att formulera förslag på strategier inför den kommande…

Etiketter: forskning | forskningspolitik | gröna näringarna | jordbruk | klimatdiskussion | lantbruk | markanvändning | miljö | naturresurser | skog | skogsbruk | trädgård | vattenbruk

Läs mer

Enaforsholm Fjällträdgård

nbsp; Trädgård och trädgårdsodling har gamla anor på Enaforsholm, åtminstone i ett svenskt historiskt fjällperspektiv….

Etiketter: Enaforsholm | trädgård

Läs mer

Hur planeras boendet på landsbygden? & Trädgården som rekreation och terapi – KSLAT 25–2003

Utvidgad akademisammankomst i Alnarp den 10 oktober 2002 Trädgården som rekreation och terapi Hur kan trädgården läka…

Etiketter: bostad | forskning | glesbygd | landsbygd | miljö | natur | rehabilitering | rekreation | terapi | trädgård

Läs mer