banan

brandflyg


Yttrande: Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter

KSLA betonar i ett yttrande till Trafikverket vikten av att säkerställa tillgången till flygplatser för skogsbrandförsvar i glesbygdsområden med mycket skog.

Etiketter: brandberedskap | brandflyg | brandförsvar | hållbart skogsbruk | skogsbrand

Läs mer