banan

fjärranalys


KSLA-podden 20: Fjärranalys och framtiden för kartering av skogsskador, del 2

Vi får bl a exempel på framtidsprojekt inom området – som forskning för att göra riskkartor för stormar och granbarkborre med hjälp av laserdata. (2022-10-12)

Etiketter: fjärranalys | fjärranalys vid skogskartering | framtidens jord- och skogsbruk | hållbart skogsbruk | skogsskador

Läs mer

KSLA-podden 19: Möjligheter och begränsningar med fjärranalys för kartering av skogsskador, del 1

KSLA-podden nr 19: Fjärranalys är ett samlingsnamn för tekniker som avbildar jordytan med sensorer placerade på satelliter, flygplan, drönare eller fordon. Exempel på sensorer är digitala kameror, laserskannrar och radar. Tekniken används bland annat för att kartera skogens tillstånd och förändringar. Vilka möjligheter och begränsningar finns? (2022-09-29)

Etiketter: fjärranalys | hållbart skogsbruk | kartering av skogsskador | KSLA:s skogsskadekommitté | skogsskador

Läs mer