banan

globala hållbarhetsmål


Småskaliga livsmedelsproducenters roll för hållbara livsmedelssystem

Seminarium på KVA: Mötet tar upp möjligheter och utmaningar som småskaliga livsmedelsproducenter står inför när det gäller att ställa om det globala livsmedelssystemet.

Etiketter: global livsmedelsförsörjning | globala hållbarhetsmål | hållbar framtid | klimatarbete | livsmedelsförsörjning | livsmedelsproducenter

Läs mer

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet så mycket? Lyssna på KSLA-podden så får du svar på detta och andra frågor! (2021-10-20)

Etiketter: ekofysiologi | globala hållbarhetsmål | hållbar framtid | hållbarhet | idéhistoria | jord- och skogsbruk

Läs mer