banan

matrikel


Freja nr 5 2014

Freja fortsätter på temat landsbygdshistoria. Förutom att lyfta fram några böcker kring detta presentera sådant som närmast kan ses som källmaterial –  reportage, filmer och andra mer allmänkulturella sätt att förhålla sig till landsbygden. Vi har också nöjet att presentera Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens historiska matrikel. Red. Per Eriksson. Ladda ned till höger.

Etiketter: landsbygdshistoria | matrikel

Läs mer

KSLA:s matrikel över ledamöter under 200 år, del A – SOLMED nr 68

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens matrikel över ledamöter under 200 år – 1812–2012 Del A: Händelser och ledamöter i Akademien under 200 år Utgivningen består av två delar. Denna del A, Händelser och ledamöter i akademien under 200 år, utgörs av en sammanfattande historik med nedslag i viktigare skeenden i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens historia. Del B Ledamotsmatrikel är en…

Etiketter: historia | ledamöter | matrikel

Läs mer

KSLA:s matrikel över ledamöter under 200 år, del B – SOLMED nr 67

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens matrikel över ledamöter under 200 år – 1812–2012 Del B: Ledamotsmatrikel Utgivningen består av två delar. Denna del B, Ledamotsmatrikel, är en förteckning över akademiens ledamöter 1812–2012. Del A Händelser och ledamöter i akademien under 200 år, utgörs av en sammanfattande historik med nedslag i viktigare skeenden i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens historia.

Etiketter: historia | ledamöter | matrikel

Läs mer