banan

agrarhistoria


Om herrgårdar i allmänhet och Julita gård i synnerhet

KSLA-podden nr 1: Vad är egentligen en herrgård? Professor Ulrich Lange talar med akademibibliotekarie Per Eriksson om herrgårdar i allmänhet och Julita herrgård i synnerhet. (2020-11-27)

Etiketter: agrarhistoria | landskap | podd

Läs mer

BAHP Presentationsfolder

Välkommen till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek och arkiv
BAHP, d v s enheten Bibliotek, arkiv och historiska projekt, presenterar här sin verksamhet och de tjänster som biblioteket och arkivet kan erbjuda.

Etiketter: agrarhistoria | arkiv | bibliotek | forskning | historia

Läs mer

KSLA Nytt & Noterat nr 2 2011

Jordbruk i tredje världen – ökad jämställdhet ger utveckling, Virkesmätning förr, nu och i framtiden, Varför gör ni inte som vi säger, Att möta utmaningarna kräver omdanade institutioner och tillväxt med kvalitet, Boksläpp, Vårexkursion…

Etiketter: agrarhistoria | älgförvaltning | antologi | atlas | globala trender | jämställdhet | lokal mat | matvetenskap | tillväxt | utvecklingsländer | virkesmätning

Läs mer

Från Ladu-Gård till Djur-Stall – SOLMED nr 4

Från Ladu-Gård till Djur-Stall Ekonomibyggnader under 250 år Agr.dr Catharina Svala, verksam vid högskolan i Halmstad, skriver om ekonomibyggnaderna – denna ofta anonyma samling hus – vilka är en viktig del av vårt kulturarv, samtidigt som de är och har varit en förutsättning för lantbruket på våra breddgrader. Olika bygder har givit dem olika karaktärer,…

Etiketter: agrarhistoria | byggnader | landsbygd | landskap

Läs mer

Peter Hernquists brev till Abraham Bäck 1763–1792 – SOLMED nr 1

Peter Hernquists brev till Abraham Bäck 1763–1792 Tolkade och kommenterade av Ivar Dyrendahl Peter Hernquist (1726–1808), det svenska veterinärväsendets grundare, sändes i unga år genom förmedling av preses för Collegium Medicum, arkiatern Abraham Bäck, till veterinärhögskolan i Lyon för studier. Hernquist och Bäck upprätthöll en regelbunden brevväxling ända till 1792. Bäcks brev förstördes sannolikt vid…

Etiketter: agrarhistoria | historia | veterinärmedicin

Läs mer