banan

agrarhistoria


Om herrgårdar i allmänhet och Julita gård i synnerhet

KSLA-podden nr 1: Vad är egentligen en herrgård? Professor Ulrich Lange talar med akademibibliotekarie Per Eriksson om herrgårdar i allmänhet och Julita herrgård i synnerhet. (2020-11-27)

Etiketter: agrarhistoria | landskap | podd

Läs mer

BAHP Presentationsfolder

Välkommen till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek och arkiv BAHP, d v s enheten Bibliotek, arkiv och historiska projekt, presenterar här sin verksamhet och de tjänster som biblioteket och arkivet kan erbjuda.

Etiketter: agrarhistoria | arkiv | bibliotek | forskning | historia

Läs mer

KSLA Nytt & Noterat nr 2 2011

Jordbruk i tredje världen – ökad jämställdhet ger utveckling, Virkesmätning förr, nu och i framtiden,…

Etiketter: agrarhistoria | älgförvaltning | antologi | atlas | globala trender | jämställdhet | lokal mat | matvetenskap | tillväxt | utvecklingsländer | virkesmätning

Läs mer

Från Ladu-Gård till Djur-Stall – SOLMED nr 4

Från Ladu-Gård till Djur-Stall Ekonomibyggnader under 250 år Agr.dr Catharina Svala, verksam vid högskolan i…

Etiketter: agrarhistoria | byggnader | landsbygd | landskap

Läs mer

Peter Hernquists brev till Abraham Bäck 1763–1792 – SOLMED nr 1

Peter Hernquists brev till Abraham Bäck 1763–1792 Tolkade och kommenterade av Ivar Dyrendahl Peter Hernquist…

Etiketter: agrarhistoria | historia | veterinärmedicin

Läs mer